• Biuro czynne: poniedziałek-czwartek : 10:00-16:30
  • Telefon: 58 345 15 15, 505 084 006
  • Email: biuro@elkaschoolgdansk.pl
  • Logowanie

Kurs na prawo jazdy kat BE – Elka School Gdańsk

Kurs na prawo jazdy kat. BE można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 roku życia.
Niezbędne jest również wykonanie badania lekarskiego, wystawionego przez lekarza
uprawnionego do badań kierowców i stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania
pojazdem kategorii B+E. Dla ułatwienia uzyskania orzeczenia jest ono cyklicznie
przeprowadzane w naszym ośrodku Elka School w Gdańsku. Po wykonaniu tego badania
należy udać się do starostwa według miejsca zameldowania ( zamieszkania ) i tam po
wypełnieniu wniosku o wydanie prawa jazdy kategorii BE będzie można pobrać tzw. Nr PKK (
Profil Kandydata na Kierowcę), który należy dostarczyć do naszego ośrodka Elka School w
Gdańsku w celu rozpoczęcia Szkolenia na kategorię E do B.
Kurs kategorii B+E obejmuje 15 godz. praktycznej nauki jazdy, które kończą się
egzaminem wewnętrznym z części praktycznej.
Zajęcia praktycznej nauki jazdy w Elka School odbywają się na własnym placu
manewrowym, który jest wyasfaltowany i oświetlony. Znajduje się on w bliskości ośrodka
PORD, co ułatwia szybkie przedostanie się do tras egzaminacyjnych po wcześniejszych
zajęciach na placu ( ćwiczeniach manewrów ).
Po zakończonym szkoleniu na prawo jazdy kat. B+E należy zdać egzamin wewnętrzny
z praktycznej nauki jazdy. Po pozytywnym wyniku z tego egzaminu, można się umawiać na
egzamin państwowy w zakresie kategorii BE w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w
Gdańsku przy ul. Równej 19.