• Biuro czynne: poniedziałek-czwartek : 10:00-16:30
  • Telefon: 58 345 15 15, 505 084 006
  • Email: biuro@elkaschoolgdansk.pl
  • Logowanie

Kurs na prawo jazdy kat C – Elka School Gdańsk

Kurs na prawo jazdy kat. C można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 21 roku życia.
Niezbędne jest również wykonanie badania lekarskiego, wystawionego przez lekarza
uprawnionego do badań kierowców i stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania
pojazdem kategorii C. Dla ułatwienia uzyskania orzeczenia jest ono cyklicznie
przeprowadzane w naszym ośrodku Elka School w Gdańsku. Dodatkowo należy odbyć także
badanie psychologiczne. Po wykonaniu tych badań należy udać się do starostwa według
miejsca zameldowania ( zamieszkania ) i tam po wypełnieniu wniosku o wydanie prawa jazdy
kategorii C będzie można pobrać tzw. Nr PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę), któy należy
dostarczyć do naszego ośrodka Elka School w Gdańsku w celu rozpoczęcia Szkolenia na
kategorię C.
Kurs kategorii C obejmuje 20 godz. nauki teorii i 30 godz. praktycznej nauki jazdy,
które kończą się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej i praktycznej. Dla naszych
kursantów oferujemy naukę w formie wykładów, które są prowadzone przez
doświadczonych instruktorów w przejrzysty i ciekawy sposób. Na wykładach w interakcji z
instruktorem jest możliwość zadawania pytań i wyjaśniania mniej zrozumiałych zagadnień
dzięki bezpośredniemu kontaktowi, który jest najskuteczniejszą metodą przyswajania
wiedzy.
Zajęcia praktycznej nauki jazdy w Elka School odbywają się na własnym placu
manewrowym, który jest wyasfaltowany i oświetlony. Znajduje się on w bliskości ośrodka
PORD, co ułatwia szybkie przedostanie się do tras egzaminacyjnych po wcześniejszych
zajęciach na placu ( ćwiczeniach manewrów ).
Po zakończonym szkoleniu na prawo jazdy kat C należy zdać egzamin wewnętrzny z
teoretycznej i praktycznej nauki jazdy. Po pozytywnym wyniku z tego egzaminu, można się
umawiać na egzamin państwowy w zakresie kategorii C w Pomorskim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Gdańsku przy ul. Równej 19.