• Biuro czynne: poniedziałek-czwartek : 10:00-16:30
  • Telefon: 58 345 15 15, 505 084 006
  • Email: biuro@elkaschoolgdansk.pl
  • Logowanie

Kurs na prawo jazdy kat CE – Elka School Gdańsk

Kurs na prawo jazdy kat. CE można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 21 roku życia.
Niezbędne jest również wykonanie badania lekarskiego, wystawionego przez lekarza
uprawnionego do badań kierowców i stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania
pojazdem kategorii C+E. Dla ułatwienia uzyskania orzeczenia jest ono cyklicznie
przeprowadzane w naszym ośrodku Elka School w Gdańsku. Dodatkowo należy odbyć także
badanie psychologiczne na kat CE. Po wykonaniu tych badań należy udać się do starostwa
według miejsca zameldowania ( zamieszkania ) i tam po wypełnieniu wniosku o wydanie
prawa jazdy kategorii C+E będzie można pobrać tzw. Nr PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę),
który należy dostarczyć do naszego ośrodka Elka School w Gdańsku w celu rozpoczęcia
Szkolenia na kategorię E do C.
Kurs kategorii CE obejmuje 25 godz. praktycznej nauki jazdy, które kończą się
egzaminem wewnętrznym z części praktycznej.
Zajęcia praktycznej nauki jazdy w Elka School odbywają się na własnym placu
manewrowym, który jest wyasfaltowany i oświetlony. Znajduje się on w bliskości ośrodka
PORD, co ułatwia szybkie przedostanie się do tras egzaminacyjnych po wcześniejszych
zajęciach na placu ( ćwiczeniach manewrów ).
Po zakończonym szkoleniu na prawo jazdy kat C+E należy zdać egzamin wewnętrzny z
praktycznej nauki jazdy. Po pozytywnym wyniku z tego egzaminu, można się umawiać na
egzamin państwowy w zakresie kategorii CE w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w
Gdańsku przy ul. Równej 19.