• Biuro czynne: poniedziałek-czwartek : 10:00-16:30
  • Telefon: 58 345 15 15, 505 084 006
  • Email: biuro@elkaschoolgdansk.pl
  • Logowanie

Kurs na prawo jazdy kat B – Elka School Gdańsk

Kurs na prawo jazdy kat. B można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 roku życia ( w
tym przypadku będzie potrzebna pisemna zgoda rodzica lub opiekuna). Niezbędne jest
również wykonanie badania lekarskiego, wystawionego przez lekarza uprawnionego do
badań kierowców i stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem kat B. Dla
ułatwienia uzyskania orzeczenia jest ono cyklicznie przeprowadzane w naszym ośrodku Elka
School w Gdańsku. Po wykonaniu badań należy udać się do starostwa według miejsca
zameldowania ( zamieszkania ) i tam po wypełnieniu wniosku o wydanie prawa jazdy
kategorii B będzie można pobrać tzw. Nr PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę), który należy
dostarczyć do naszego ośrodka Elka School w Gdańsku w celu rozpoczęcia Szkolenia na
kategorię B.
Kurs kategorii B obejmuje 30 godz. nauki teorii i 30 godz. praktycznej nauki jazdy,
które kończą się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej i praktycznej. Dla naszych
kursantów oferujemy naukę w formie wykładów, które są prowadzone przez
doświadczonych instruktorów w przejrzysty i ciekawy sposób. Na wykładach w interakcji z
instruktorem jest możliwość zadawania pytań i wyjaśniania mniej zrozumiałych zagadnień
dzięki bezpośredniemu kontaktowi, który jest najskuteczniejszą metodą przyswajania
wiedzy. Na zajęciach z prawa jazdy kat. B wykorzystujemy oprogramowanie multimedialne
dzięki, któremu wszelkie zmiany w przepisach uaktualniane są na bieżąco. Dla osób, którym
nie pasują terminy wykładów oferujemy szkolenie w formie e-learningu, które można
realizować w domu w wygodnym i dowolnym dla siebie terminie.
Zajęcia praktycznej nauki jazdy odbywają się na takich samych samochodach jak na
egzaminie państwowym w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego ( PORD ), czyli
samochodach marki KIA RIO. Nasz Ośrodek Szkolenia kierowców w Gdańsku posiada własny
plac manewrowy, który jest wyasfaltowany i oświetlony. Znajduje się on w bliskości ośrodka
PORD, co ułatwia szybkie przedostanie się do tras egzaminacyjnych po wcześniejszych
zajęciach na placu ( ćwiczeniach manewrów ).
Po zakończonym szkoleniu na prawo jazdy kat B należy zdać egzamin wewnętrzny z
teoretycznej i praktycznej nauki jazdy. Po pozytywnym wyniku z tego egzaminu, można się
umawiać na egzamin państwowy w zakresie kategorii B w Pomorskim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Gdańsku przy ul. Równej 19.